1 oct 2010

Consellos prácticos para as familias dos nosos nenos


Dende os Secretariados da Catequesis de Galicia:
envían unha carta con algúns consellos prácticos as familias, para
levar a cabo a tarefa como educadores da fe dos vosos nenos:
 • Iniciar no coñecemento de símbolos e verdades da nosa fe.
 • Espertar a admiración o cariño e a adoración a Xesucristo, falando del con agarimo e veneración.
 • Iniciar no sentido da oración, rezando con eles as primeiras oracións da Igrexa.
 • Estimular actitudes de respeto ós demais, de xenerosidade e de servicio coma Xesús viviu.
 • Ensinarlles a valorar a catequese, tanto coma outras actividades nas que participen.
 • Interesarse polo que fan e como lles vai na catequese. Ver nos catecismos e materiais a parte que toca a familia.
 • Cambiar impresións cos catequistas ou sacerdote.
 • Esforzarse porque sexan constantes na asistencia.
 • Participar con eles na Eucaristía dominical, coincida ou non coa catequese.
 • Participar nas reunións de pais, ou encontros.
 • Evitar que se asocien vacacións escolares con vacacións de viviencia relixiosa.
*******