13 jun 2011

Dia 13 Junio:San Antonio

"El gran peligro del cristiano es predicar y no practicar, 
creer pero no vivir de acuerdo con lo que se cree" -San Antonio

No é o caso do noso cura párroco D. Antonio
un home singular porque hay poucos coma el.
Temos a grande sorte de ter un magnífico 
sanador de almas, como dí el nas didácticas 
homilías que nos fai
"Chamarse cura ven de sanar ou curar almas". 
De feito só con escoitalo sentes que saes da misa curada.
"Que sorte tendes os de Vilanova, co voso cura!",
aínda mo dixeron o outro día en Vilagracía.
Grazas Tucho, grazas por seres así e por estar aqui en Vilanova.
En nome da Parroquia, deste blog  e do meu propio.
Felicidades!