1 oct 2011

Equipo de Cáritas

Cáritas Parroquial

O equipo de Cáritas Parroquial xa empezou a súa
andada neste próximo curso.
Comezan a súa labor coa ilusión de sempre e cun
esforzo incansable.
Dan grazas pola colaboración e xenerosidade que
a parroquia de Vilanova e demais estamentos teñen
con Cáritas e esperan seguir cumplindo seu cometido
coas mesmas espectativas nos próximos meses.

Grazas a todos!